Aan het woord: Willem van Leeuwen

Willem_van_LeeuwenIn ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Willem van Leeuwen, oud-voorzitter Aedes, bestuurder, adviseur en lid van het comité van aanbeveling van LSA

Waarom heb je de BewonersAgenda onderschreven?
De kracht van de samenleving is maximaal als bewoners en hun gemeenschappen zo lang en zo veel mogelijk de regie voeren over hun eigen leven en leefomgeving. Mensen komen met hun talenten het meest tot hun recht als ze samenwerken met anderen.

Welk agendapunt spreekt je het meest aan?
Het lijkt misschien in strijd met mijn antwoord op de eerste vraag: agendapunt 4 passende wet- en regelgeving. In de periode van de verzorgingsstaat zijn de maatschappelijke organisaties gegroeid, geprofessionaliseerd maar ook verder van de gemeenschap af komen te staan. In de periode van New Public Management is dat nog sterker geworden: de maatschappelijke organisaties (scholen, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen) zijn niet meer van ons. Met behulp van nieuwe wettelijke regels moeten bewoners en hun gemeenschappen het recht krijgen om de regie op de diensten van die organisaties geheel of gedeeltelijk over te kunnen nemen. Zelfwerkzaamheid en zelforganisatie, woon- en zorgcoöperaties, moeten gefaciliteerd worden door de gevestigde maatschappelijke organisaties. Hun netwerk, kennis, capaciteit en geld moet daartoe inzetbaar zijn, desnoods met het beroep op nieuwe burgerrechten.

Wie of welke organisatie zou volgens jou de BewonersAgenda ook moeten ondertekenen?
Aedes vereniging van woningcorporaties. Het Congres van Aedes heeft in april 2016 een nieuwe visie op de toekomst vastgesteld. Daarin staat onder andere: “Eigen verantwoordelijkheid is een gegeven voor de toekomst. Zelf kunnen bepalen. De samenleving kan steeds minder vanuit hiërarchische lijnen worden aangestuurd, in een verstatelijkt model. Het stapelen van regel op regel en toezicht op toezicht moet worden gekeerd.” En verderop: “We zijn ketenpartners die openstaan voor initiatieven van maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers en we zijn daarbij gericht op nieuwe vormen van samenwerking zoals in netwerken, coöperatieven, wijkondernemingen of zelfbeheer.”

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s