3. BewonersDeals Open overheid

bewonersdeal open overheid

Op het thema ‘Open Overheid’ sloten Arnhem6811.nl, Bewonersbedrijf Berflo Es Hengelo en Wijkbelangen Emmerhout, samen met de Open State Foundation, het Centrum voor Budgetmonitoring en Burgerparticipatie, en Movisie een deal.

Zij verkennen samen de mogelijkheid voor een pilot om de gemeentelijke financiële administratie gebiedsgewijs in te richten (het geocoderen van inkomsten en uitgaven bij het invoeren van informatie).
Met als doel ervaring op te doen met het verbinden van de wereld van Open Data (Open Spending) en de wereld van Budgetmonitoring / Burgerbegroting zodat beiden elkaar op buurtniveau versterken. Zo krijgen inwoners zicht op de financiële stromen van en naar hun buurt en de informatie die zij nodig hebben om actief te zijn!

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Thea van Vulpen (Arnhem6811.nl);
  • Geert Walgemoed (Bewonersbedrijf Berflo Es Hengelo);
  • Wytse Bouma (Wijkbelangen Emmerhout);
  • Herbert Koobs (Centrum voor Budgetmonitoring en
  • Burgerparticipatie);
  • Tom Kunzler (Open State Foundation);
  • Mellouki Cadat (Movisie).

Acties

De deelnemers zoeken naar een gemeente en bewonersgroep die samen met hen willen experimenteren met het open gooien van de begroting op postcodegebied. Op 31 januari werd in Amsterdam Oost in een motie aangenomen dat het stadsdeel meer aandacht geeft aan digitale vormen van participatie en haar data en informatie daartoe zoveel mogelijk online beschikbaar gaat maken. De weg naar Open Data ligt daarmee open. Meer weten, lees dan het artikel ‘Burgers en overheidsgeld’.

Als je wil meedenken of denkt dat jouw initiatief en gemeente klaar zijn voor dit experiment, mail ons dan via LSA@LSAbewoners.nl.

Advertentie