7. Beschikking over gebouwen

Veel bewonersorganisaties functioneren beter als zij beschikken over een gebouw. Een van de redenen daarvoor is financieel: de verhuur van ruimtes, de bar en de keuken leveren opbrengsten op. Een gebouw is daarmee een belangrijke bron van inkomsten. Het beheer kan soms goedkoper gedaan worden dan door bijvoorbeeld welzijnsorganisaties; door inzet van vrijwilligers of door energiebesparing of -opwekking. Maar er zijn ook andere belangrijke redenen. Met een gebouw krijgt een bewonersorganisatie een gezicht in de buurt. En waar ontmoetingsplek en bewonersorganisatie samensmelten, wint de organisatie aan kracht. Een ontmoetingsplek ‘voor en door de buurt’ vergroot de betrokkenheid van bewoners. Gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het gebouw zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en stimuleert inzet.


Kruiskamp Onderneemt!, Amersfoort
BewonersBedrijf verhuurt ruimtes aan lokale ondernemers
IMG_0161In de wijk Kruiskamp in Amersfoort stonden vijf grote panden leeg en op de nominatie om gesloopt te worden. De gemeente stond ervoor open een van de panden toe te wijzen aan een bewonersgroep. Het pand had een grote lekkage, achterstallig onderhoud en alle ramen waren dicht gespijkerd. Toch vroeg de gemeente een maatschappelijke prijs voor het pand. Twee keer heeft de bewonersgroep ‘nee’ gezegd tegen het aanbod, omdat de prijs veel te hoog lag. Een week voor de geplande sloop kreeg Kruiskamp Onderneemt! het pand ‘om niet’ van de gemeente. Een jaar later worden de ruimtes verhuurd aan ondernemers en is het een ontmoetingsplek in de wijk.

Advertentie