BewonersDeals Beschikking over gebouwen

bewonersdeal community asset transferOp het onderwerp ‘beschikking over gebouwen’ hebben Spirato360 graden rondDe WijkplaatsFort VreeswijkWijkhuis de Lommerd en LSA een BewonersDeal gesloten over toegang tot maatschappelijk vastgoed voor buurtinitiatieven. Uit gesprekken met LSA-leden blijkt dat het verkrijgen van maatschappelijk vastgoed erg moeilijk is. Daarom hebben we de handout Vastgoed als asset? Ja! gepubliceerd, met daarin manieren waarop het wel kan. Met tips en praktijkvoorbeelden.

Het doel van de BewonersDeal is het zoeken naar instrumenten om het voor buurtinitiatieven makkelijker te maken om beschikking over maatschappelijk vastgoed te krijgen. Dit is een mogelijke een strategie voor het invoeren van een Nederlandse variant op Community Asset Transfer, de overdracht van eigendom en / of het beheer van grond of gebouwen van een officiële instantie (bijvoorbeeld gemeente of woningbouwcorporatie) naar een wijkgebonden organisatie of groep (zoals een liefdadigheidsinstelling of gemeenschap rente bedrijf). Deze overdracht is voor minder dan de marktwaarde met als uitgangspunt lokale, sociale, economische en ecologische voordelen.

Deelnemers

 • Piet ten Haaf (Spirato)
 • Glenn van der Vleuten (360 graden rond)
 • Marc van Leent (De Wijkplaats)
 • Rolf van der Mark (Fort Vreeswijk)
 • Willem van Gent (Wijkhuis de Lommerd)
 • Arthur van Vliet (LSA)

Acties

 • Maken van een beslisboom waarin bewonersinitiatieven op verschillende momenten kunnen instappen. De resultaten van de beslisboom geven een advies over het kopen, huren of beheren van een pand.
 • Initiatieven en hun vragen verzamelen om te bepalen wie een dergelijke beslisboom kan gebruiken.
 • Gemeenten en financiële partijen betrekken. Ook zij kennen de problematiek maar we zitten nooit met z’n allen om tafel.

Wil je meepraten? Laat het ons weten via LSA@LSAbewoners.nl.


151128_376_LBD15_1500px

Op het thema ‘Beschikking over gebouwen’ sloten Vereniging Duurzaam Soesterkwartier Amersfoort, Wijkplatform Brukske Venray en Stichting BewonersBedrijven Zaanstad, een deal.

Zij starten een kennisnetwerk (Community of Practice) over het ontwikkelen van economische functies – bijvoorbeeld in de vorm van wijkgerichte bedrijven – om deze toe te voegen aan bestaande wijkhuizen met een verdienmodel.

Het netwerk heeft als doel om sociale en economische doelen binnen het wijkgericht werken aan elkaar te verbinden.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

 • Henry de Gooijer (Duurzaam Soesterkwartier)
 • Petra van Duijnhoven, Rob Fries en Marleen Stevens (Wijkplatform Brukske)
 • Sandra Bloetjes (BewonersBedrijven Zaanstad)

Acties

Wil jij meepraten en kennis delen over het beheren of in handen krijgen van maatschappelijk vastgoed? Meld je dan aan voor dit kennisnetwerk via LSA@LSAbewoners.nl.

Advertentie