5. Maatschappelijk aanbesteden

De uitvoering van gemeenschapstaken en het beheer van gemeenschapsvoorzieningen wordt door gemeenten vaak uitbesteed aan andere partijen. De procedures daarvoor zijn vastgelegd in aanbestedingsregels. Deze zijn in de loop van de tijd steeds moeilijker geworden. Grote organisaties kennen de weg en voldoen aan de criteria, maar bewoners vaak niet. Sinds kort groeit de aandacht voor maatschappelijk aanbesteden, door sommigen ook wel ‘buurtbesteden’ genoemd. Bewoners(organisaties) krijgen niet alleen de kans om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. Ze kunnen met hun lokale, kleinschalige aanpak en oplossing dé partij zijn voor het uitvoeren van deze taken en het beheer van de voorzieningen in hun buurt. Het maatschappelijk aanbesteden staat nog in de kinderschoenen en moeten we samen verder ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat ook op andere manieren, zoals met het overhevelen van overheidsbudgetten, taken gegund kunnen worden aan bewonersinitiatieven.


Buurttender, Urban Villagers
Betrokkenheid bij vaststellen prioriteiten van de buurt
DSC_0697Een Buurttender is een dienst van Urban Villagers. Met een Buurttender krijgen bewoners meer regie over wat er in hun buurt gebeurt. Ze zijn meer betrokken bij het vaststellen van prioriteiten. Het gaat dan om de besteding van het budget dat de gemeente voor een buurt reserveert. Hoeveel hebben buurtbewoners hier over te zeggen? Een Buurttender is een manier waarop bewoners zonder ingewikkelde procedures en grote verantwoordelijkheden mee kunnen doen. En het is een manier om gemeenten een faciliterende rol te geven.

Speeltuinbeheer Stichting TEVREDEN, Deventer
Gemeente draagt 90 speelplekken over aan bewoners
speelplek deventerIn 2016 en 2017 draagt de gemeente Deventer in fases ongeveer 90 speelplekken over aan Stichting TEVREDEN. In 2017 neemt Wijk- en speeltuinvereniging De Hoven (WSV) het eigendom en beheer van 5 speelplekken over. Dat betekent dat de speelplekken die vanwege een bezuiniging moesten verdwijnen, toch behouden blijven. Plus, TEVREDEN en WSV krijgen ieder per speelplek een budget van 5.000 euro om deze schoon, heel en veilig te houden.

Experiment Zelfbeheer Hoekwierde, Almere
Bewoners onderhouden eigen wijk
zelfbeheer hoekwierdeAl sinds 2010 experimenteren bewoners in Hoekwierde in Almere met zelfbeheer. Bewoners beheren de openbare ruimte daar samen met Stadsbeheer van de gemeente Almere. Het doel is sociale cohesie te bevorderen door de kwaliteit van de woonomgeving te vergroting. De wijk is pas gerenoveerd en wordt nu door bewoners onderhouden onder de naam “Experiment Zelfbeheer Hoekwierde” (EZH). Bekijk ook dit filmpje: YouTube-filmpje Zelfbeheer van groen in de wijk Hoekwierde.

 

 

Advertentie