BewonersDeals Professionele samenwerking

151128_560_LBD15_1500px

 

Op het thema ‘Professionele samenwerking’ sloten MOgroep, Movisie, LSA bewoners, Frans Kerver en Nico de Boer een deal.

Zij onderzoeken de vervagende grenzen tussen bewoner, professional en ondernemer. Zijn bewoners die taken van de gemeente overnemen professionals? Zijn bewoners altijd vrijwilligers en daarom geen ondernemers? Zijn ondernemende bewoners professionals? Of moeten we de labels helemaal niet meer gebruiken?

Deelnemers aan de BewonersDeal zijn:

 • MOgroep
 • Movisie
 • Ad van der Zanden (LSA Bewoners)
 • Frans Kerver
 • Nico de Boer

Actie

De deelnemers organiseerden op 1 juni 2016 een brainstormsessie om de grenzen op te zoeken en te bespreken. Bekijk hier het verslag van Als ik jou was. Sociaal Werk Nederland faciliteert deze gesprekken tussen opiniemakers, bestuurders, welzijnswerkers, actieve bewoners en sociaal ondernemers ook op stadsniveau.


Op het thema ‘Professionele samenwerking’ sloten de Lommerd, Stichting BewonersBedrijven Zaanstad, Fort Vreeswijk, Huurderskoepel Arcade en de Nijverheid een deal.

Zij stelden deze checklist voor professionele samenwerking op en sloten de deal om deze in de praktijk toe te passen.

 1. Benader elkaar als partner.
 2. Werk samen op basis van gelijke belangen.
 3. Maak gebruik van kennis van de wijk.
 4. Maak duidelijk wat je wilt.
 5. Maak je vrijwilligersinzet zichtbaar in maatschappelijke waarden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een ‘Beursvloer’.
 6. Sluit een partnerschap met je gemeente om hen te helpen met de cultuuromslag naar een participerende organisatie.
 7. Houd elkaar op de hoogte.
 8. Maak een overzicht van je partners.
 9. Altijd doorgaan, ook al is de weg nog lang en kronkelig

Deelnemers aan de BewonersDeal zijn:

 • Willem van Gent (de Lommerd)
 • Sandra Bloetjes (BewonersBedrijven Zaanstad)
 • Carin van Meegen (Fort Vreeswijk)
 • Alex Leenders (Huurderskoepel Arcade)
 • Hannie de Wals (de Nijverheid)

Actie

De deelnemers roepen iedereen op deze checklist ook te gebruiken.

Advertentie