BewonersDeals

Het blijft natuurlijk niet bij het opstellen van een BewonersAgenda, we gaan er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Bijvoorbeeld door het sluiten van BewonersDeals. Tijdens de Landelijke Bewonersdag 2015 zijn al verschillende deals gesloten. Je kunt bij deze deals aanhaken of zelf een BewonersDeal sluiten. Mail naar LSA@LSAbewoners.nl en wij koppelen je aan de juiste mensen.

De BewonersDeals zijn geordend per agendapunt. Klik op een agendapunt om de bijbehorende deals te zien.
1. Professionele samenwerking
2. Hou het lokaal
3. Een open overheid
4. Passende wet- en regelgeving
5. Maatschappelijk aanbesteden
6. Toegang tot geld
7. Beschikking over gebouwen
8. Plannen voor de eigen buurt
9. Zelfgekozen ondersteuning
10. Samen leren

Uitgelichte BewonersDeal

LSA en minister Plasterk op agendapunt 4. Passende wet- en regelgeving

151128_470_LBD15_1500px

Op het thema ‘Passende wet- en regelgeving’ sloot LSA een deal met minister Plasterk. In het voorjaar van 2016 gaan LSA en minister Plasterk samen nadenken over een goede en passende vorm voor Right to ChallengeDit geeft bewonersgroepen die denken een publieke taak efficiënter of beter uit te kunnen voeren dan de instelling die dat nu doet het recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ tot een nieuwe aanbesteding waarbij het bewonersinitiatief volwaardig deelneemt. Het Right to Challenge is onder meer vastgelegd binnen de WMO, maar gemeenten en bewoners vinden het te nauw en te ingewikkeld omschreven. Minister Plasterk ziet het belang van buurtrechten en sloot de deal samen met het LSA dit buurtrecht robuuster te beschrijven.

Het doel van het LSA is te komen tot een artikel waarin een preferent recht is vastgelegd voor bewonersgroepen op aanbesteding en uitvoering van gemeenschapstaken. Meer weten? Lees het position paper van LSA, het standpunt van minister Plasterk over buurtrechten en meer over het Right to Challenge.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Minister Plasterk
  • LSA bewoners

Acties

LSA roept op om te helpen bij de voorbereiding van dit gesprek. Hoe denk jij dat het Right to Challenge vastgelegd moet worden? Welke knelpunten zie je in de manier waarop aanbesteden en gunning nu gaan? Mail naar LSA@LSAbewoners.nl en kom 30 januari naar de bijeenkomst Right to Challenge: aan de slag in Zwolle.

Advertentie