BewonersDeals Plannen voor de eigen buurt

Buurrttuin Poelenburg

Op het thema ‘Plannen voor de eigen buurt’ Stichting BewonersBedrijven Zaanstad, BewonersBedrijf Beien en de Antea Group een deal.

Zij steunen de buurttuin Poelenburg, project van het BewonersBedrijf in Zaandam, in een strategie om de buurttuin structureel onderdeel te maken van de gemeentelijke plannen voor de wijk Poelenburg. Het doel is het behouden van deze belangrijke functie in de wijk op de huidige plaats.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Ernst Bergboer (Beien)
  • Laura Rutgers (Antea Group)
  • Erwin Stam en Sandra Dias dos Santos (BewonersBedrijven Zaanstad)

Acties

De deelnemers plannen een eerste overleg in wijkcentrum de Poelenburcht met betrokkenen bij de buurttuin. Nog in 2015 vindt deze eerste afspraak plaats ter oriëntatie en om mee te denken in de strategie. Ieder brengt eigen ervaring en expertise in. Ook meedenken? Mail naar LSA@LSAbewoners.nl.

Advertentie