Lokale gesprekken

LSA pleit al jaren voor buurtrechten. Dit krijgt in de praktijk steeds meer voet aan de grond. Denk bijvoorbeeld aan het Right to Challenge dat opgenomen is de Wet maatschappelijke ondersteuning. En aan experimenten met zeggenschap over en toegang tot geld. Een mooie ontwikkeling die wij aanjagen en waarvan we de implementatie in de praktijk onderzoeken. Daarom faciliteren we zes stadsbijeenkomsten over de zes buurtrechten en starten we een Living Lab.

Gesprekken over rolverdeling

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp zes verschillende plekken in het land faciliteren we met Nies Medema van Jonge Sla stadsbijeenkomsten over de zes buurtrechten. Tijdens deze 6 x 6 bijeenkomsten praten bewoners en gemeenten over hun wisselende rollen. Bewoners nemen steeds meer taken over van gemeenten en gemeenten krijgen nieuwe taken door de decentralisaties. Er ligt dus een takenpakket waarvoor gemeenten zich verantwoordelijk voelen en waar bewoners deels de verantwoordelijkheid voor (willen) nemen. Wie pakt welke rol? Daar zoeken we een antwoord op tijdens deze 6 x 6 bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in het najaar van 2016. Inmiddels hebben bewoners en gemeente van Amsterdam, Amersfoort en Arnhem al toegezegd een stadsbijeenkomst te organiseren.

Bewonerszorginitiatieven

Steeds meer bewoners organiseren zorg en ondersteuning in hun eigen wijk. Gemeenten zoeken naar manieren om het ontstaan van deze bewonerszorginitiatieven te faciliteren, bijvoorbeeld met het Right to Challenge. Aanbieders van zorg en welzijn zoeken manieren om aan te sluiten bij deze lokale energie. Daarom organiseert LSA in samenwerking met Movisie en Vilans het Living Lab. Living Lab is een gesprek tussen bewonersgroepen en lokale partners over ervaringen, inzichten, succesfactoren en knelpunten. Het biedt kennis en handvatten om de samenwerking te verbeteren en samen ambities te realiseren.

Drie bewonerszorginitiatieven en hun lokale partners maken deel uit van het Living Lab. De kennis die zij met elkaar delen, maken we openbaar op www.lsabewoners.nl. Het Living Lab is in opdracht van ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) tot stand gekomen.

Advertentie

5x maatschappelijk initiatief voorop

De Tweede Kamerverkiezingen worden binnen een jaar gehouden. Er wordt druk geschreven aan verkiezingsprogramma’s. In deze tijd waar zoveel van vrijwilligers gevraagd wordt, moet er ook naar hun stem worden geluisterd! Sinds oktober 2015 vraagt het LSA aan actieve bewoners wat ze nu nodig hebben van de politiek. We maakten een verkorte versie van de BewonersAgenda met 5 speerpunten, die we aanbieden aan de verschillende politieke partijen. Dit hebben actieve bewoners nodig om wijken, buurten en steden sterker, leefbaarder en mooier te maken:

Lees verder

Als ik jou was

20160601_163059-768x576

‘Sociaal ondernemers pikken alleen het laaghangend fruit, vertrekken weer en wij sociaal professionals mogen de scherven opruimen.’ ‘Sociaal professionals maken mensen afhankelijk van hun steun, al zeggen ze van niet.’ ‘Op de werkvloer is een bestuurder nog nooit geweest, ze bepalen alles vanaf het hoofdkantoor.’ ‘En actieve bewoners zijn zo eigenwijs te denken alles zelf te kunnen.’

Als de deelnemers worden uitgedaagd kost het weinig moeite om verwijten en vooroordelen naar elkaars hoofd te gooien. En dat is ook hoe het debat in blogs, op social media en in de samenleving wordt gevoerd. LSA vond het tijd om een brug te vormen. We gooien het gesprek open en brengen alle partijen met elkaar in contact. Wat zou ik doen als ik jou was?

Lees verder

Aan het woord: Mikis de Winter

In ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Mikis de Winter, werkzaam bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Mikis de winterWaarom heb je de BewonersAgenda onderschreven?
Met name vanwege de punten die gaan over een open overheid, maatschappelijk aanbesteden, professionele samenwerking en samen leren. Ik werk bij het Leer- en Expertisepunt Open Overheid, dus dat zal je niet verbazen.

Lees verder

Aan het woord: Willem van Leeuwen

Willem_van_LeeuwenIn ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Willem van Leeuwen, oud-voorzitter Aedes, bestuurder, adviseur en lid van het comité van aanbeveling van LSA

Waarom heb je de BewonersAgenda onderschreven?
De kracht van de samenleving is maximaal als bewoners en hun gemeenschappen zo lang en zo veel mogelijk de regie voeren over hun eigen leven en leefomgeving. Mensen komen met hun talenten het meest tot hun recht als ze samenwerken met anderen.

Lees verder

Aan het woord: Mark Molenaar

Mark Molenaar NOVIn ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Mark Molenaar, werkt bij NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). 

Waarom heeft NOV de BewonersAgenda onderschreven?
Vrijwillige inzet is een drijvende kracht van bewonersinitiatieven, maar de vaak hybride organisatievorm laat zien dat de wettelijke realiteit niet aansluit bij de maatschappelijke realiteit. Daar ligt een mooie taak voor de politiek. Veel van de onderwerpen van de BewonersAgenda zijn ook de onderwerpen van leden van Vereniging NOV. Alle reden dus om de BewonersAgenda te onderschrijven.

Lees verder

Aan het woord: Aart Meiling

ID_Aart-Meiling_resize_resize_resizeIn ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Aart Meiling, vertegenwoordiger van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Waarom heb je de BewonersAgenda onderschreven?

Als vertegenwoordiger van Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid vind ik het belangrijk dat er ruimte gemaakt wordt voor burgerinitiatieven/ bewonersbedrijven. Daarvoor moet op allerlei terreinen gewerkt worden aan verandering en bewustwording. In gezamenlijkheid kunnen we een vuist maken en onze organisaties op de kaart zetten.

Lees verder

Aan het woord: Mellouki Cadat

Mellouki CadatIn ‘Aan het woord’ vragen wij bewoners en beleidsmakers waarom zij de BewonersAgenda onderschrijven. Vandaag: Mellouki Cadat, werkt bij Movisie en zet zich vrijwillig in voor de Makassarplein Community in de Indische Buurt in Amsterdam. 

Waarom heb je de BewonersAgenda onderschreven?

‘Het heft in eigen hand nemen’: dat heeft mij het meest geïnspireerd om de BewonersAgenda te onderschrijven. Dit bewonersinitiatief van LSA is een prachtige gelegenheid om landelijk een vuist te maken voor een politiek-bestuurlijke agenda die door de bewoners is opgesteld. Een soort ‘agenda in zelfbeheer van bewoners’.

Lees verder