10. BewonersDeals Samen leren

Samen leren%2c netwerk wooncooperaties

Op het thema ‘Samen leren’ sloten Bewonersorganisatie en Huurdersorganisatie Wielewaal Rotterdam, WBVG, samen met de Nederlandse Woonbond, het Amsterdams Steunpunt Wonen en het LSA een deal.

Zij bouwen een netwerk op van wooncoöperaties om informatie tussen de projecten onderling uit te wisselen. Dit netwerk wordt gefaciliteerd door WBVG, ASW en de Nederlandse Woonbond. De Wielewaal sluit zich actief aan bij dit netwerk. Het netwerk heeft als doel de beweging van wooncoöperaties breder te maken door uitwisseling van informatie en bekendmaking van de mogelijkheden van een wooncoöperatie.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

 • Wil de Ben, Karen Groen en Jan Verschuren (Bewonersorganisatie en Huurdersorganisatie Wielewaal Rotterdam)
 • Bernard Smits (WBVG)
 • Kees de Jager en Ronald Paping (De Nederlandse Woonbond)
 • Clemens Mol (ASW)
 • Thijs van Mierlo (LSA)

Acties

 

Een uitwerking van de Bewonersdeal die is gesloten, lees je in de BewonersDeal wonen en zelfbeheer bijlage. Tijdens verschillende overleggen is gesproken over het kennisnetwerk. Er zijn verschillende vormen van wooncoöperaties denkbaar, met als finale vorm het volledige zelfbeheer. De kennis wordt gedeeld door een netwerk te realiseren met verschillende partners.


bewonersdeal samen leren kennisnetwerk

Op het thema ‘Samen leren’ sluiten BewonersBedrijf Op Eigen Houtje, de gemeente Emmen, de Huurdersvereniging Amsterdam, Zorg Dichtbij, Makuya, Noaberwijk Nijverheid en Wijkbelangen Emmerhout een deal. Zij vormen een intervisiegroep om vragen en dilemma’s binnen de wijk / gemeente te bespreken en mee te denken in oplossingsrichtingen. Het doel is kennisdelen, meedenken en meehelpen.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

 • Ton Sleeking (BewonersBedrijf Op eigen houtje)
 • Simon Henk Luimstra (gemeente Emmen)
 • John Tetteroo (gemeente Emmen)
 • Winnie Terra (Huurdersvereniging Amsterdam)
 • M. Bouwhuis (Zorg Dichtbij)
 • Lidy Noorman (Makuya / Noaberwijk Nijverheid)
 • Monique Sanderink (Noaberwijk Nijverheid)
 • Joke Bakker (Wijkbelangen Emmerhout / LSA)

Acties

De deelnemers komen eens per zes weken bij elkaar, waarbij iedereen een keer het gastheerschap verzorgt. John Tetteroo verleent acht uren advies en ondersteuning aan deze intervisiegroep. De eerste bijeenkomst is geweest in Emmen en de volgende wordt gepland.


Bewonersdeal CEDE Aruba

Op het thema ‘Samen leren’ sluiten het LSA, gevestigd in Utrecht, met het fonds en de plaatselijke ontwikkelingsorganisatie CEDE, gevestigd in Aruba een deal. Ook al ligt dat zo’n 8000 kilometer uit elkaar, toch hebben we te maken met soortgelijke uitdagingen, zoals een terugtredende overheid. De negen buurtcentra in Aruba staan voor een transformatie naar een zelfstandig(er) bestaan, net als veel buurthuizen in Nederland. Het doel is delen van kennis, inzicht en ervaring over zelfbeheer en ondernemerschap van wijkhuizen.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

 • Daniel Tecklenborg en Bryan Krosendijk (CEDE Aruba)
 • Ties de Ruijter en Thijs van Mierlo (LSA)
 • Arthur van Vliet (LSA – Beheer je Buurthuis)

Acties

Het eerste contact is gelegd op kantoor in Utrecht. Nu willen we een kennisbrug slaan tussen Nederland en Aruba, maar ook met Caribisch Nederland. Om informatie uit te wisselen, ervaringen te delen, en zo wijkcentra daar en hier op weg te helpen naar een duurzaam bestaan. CEDE legt contacten met andere overzeese gemeentes en met Mobis. LSA publiceert alle kennisdeling en voorbeelden op www.beheerjebuurthuis.nl.

Advertentie