BewonersDeals Toegang tot geld

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Op het thema ‘Toegang tot geld’ sloten Urban Villagers, Beien Enschede, Antea groep en LSA een deal.

Zij maken zich hard voor zeggenschap over lokale belasting. Dit begint met inzicht in de besteding van de lokale belasting. Met als doel het onderzoeken van de mogelijkheid van allocatie van 10% van de lokale belasting aan een voorziening die de bewoner belangrijk vindt, zonder het toevoegen van een nieuw orgaan of extra bureaucratie.

Deelnemers aan deze BewonersDeal:

  • Fenneke van der Deijl (Urban Villagers)
  • Ernst Bergboer (Beien)
  • Laura Rutgers (Antea groep)
  • Thijs van Mierlo (LSA)

Acties

Een werkgroep oprichten voor de uitwerking van dit idee en ondersteuning zoeken bij lokale besturen en bij landelijke politici. De deelnemers zoeken mensen om zich bij deze deal aan te sluiten. Meld je aan via LSA@LSAbewoners.nl. Begin juni wordt een besloten bijeenkomst georganiseerd om deze deal verder uit te werken.

Advertentie