3. Een open overheid

Om met hun initiatief een bijdrage te leveren aan de buurt hebben bewoners informatie nodig: gegevens over hoe het gaat met de buurt, waar de gemeente geld aan besteedt en welke plannen er zijn voor ontwikkelingen in de omgeving. Gecombineerd met hun eigen lokale kennis en sociale netwerken kunnen bewoners daarmee gericht actie ondernemen of verbetervoorstellen doen. Dit vraagt om een open overheid. Via overheidswebsites kan veel informatie gegeven worden, zoals over begrotingen. Deze informatie moet makkelijk en voor iedereen leesbaar zijn. Digitaal handige bewoners moeten daarnaast toegang hebben tot moeilijkere databestanden. Ook op andere manieren kan de overheid open zijn. Door op bijeenkomsten in gesprek te gaan en open te staan voor ideeën en initiatieven van bewoners.


Over uw buurt
App met ontwikkelingen in de wijk

app over uw buurtDe gratis app Over uw buurt houdt bewoners op de hoogte van berichten van lokale overheden over ontwikkelingen in hun buurt. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving zoals de verbouwing van een huis of een terrasvergunning. Met de app bieden overheidsorganisaties hun informatie gebundeld aan.

Via de website kunnen geïnteresseerden instellen welk type berichten zij willen ontvangen en binnen welke straal om hun huis of bedrijf.

 

Motiemarkt, Enschede
Raadsleden ‘kopen’ ideeën van bewoners
motiemarkt enschedeEen motiemarkt staat vol kramen met bewoners die een idee hebben voor de gemeente en de raadsleden lopen over de markt. Bewoners proberen hun idee te verkopen aan de raadsleden. Als dat lukt, sluiten het raadslid en de bewoner een overeenkomst om samen te werken aan een motie of amendement. Deze wordt later door het raadslid ingediend in de vergadering over het onderwerp. De gemeente Enschede hield al een succesvolle motiemarkt en ook de gemeente Hengelo is enthousiast.

Budgetmonitoring Emmerhout, Emmen
Bewoners praten mee over begroting
groepsfoto-budgetmonitoringemmerhoutBij budgetmonitoring praten bewoners met de gemeente en oefenen op deze manier invloed uit op de begroting. In Emmen doen bewoners dat ook al. In 34 wijken, dorpen en kernen in en rondom Emmen kunnen bewoners meepraten over de begroting van de gemeente. Dit kan door een wereldwijd experiment van E-motive dat ook draait in Brazilië, Uganda, Tunesië, Spanje en Zuid-Afrika. Kijk voor meer informatie hier.

Wat doet Hengelo
App geeft inzicht in besteding publiek geld
1518Wat doet Hengelo is een app van de gemeente Hengelo. In deze app kunnen bewoners zien hoe de gemeente het publiek geld besteedt en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. In de app zijn op alle onderwerpen feitenkaarten toegevoegd die twee dingen laten zien. Op de feitenkaart zie je in onderdeel A waar de gemeente geld aan besteedt en of zij wettelijk verplicht zijn dit te doen. In onderdeel B zie je de maatschappelijke trends en de doelen die gemeente op dit onderwerp heeft gesteld.

OpenOverheid.nl
Leer- en Expertisepunt
openoverheidDe website openoverheid.nl is opgesteld door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. Hier vind je alle vragen die leven rond Open Overheid en visies van verschillende mensen. Ook organiseert het Leer- en Expertisepunt Open Overheid bijeenkomsten en leerkringen voor het delen van kennis en ervaring. Op de website vind je verschillende interviews en bijvoorbeeld deze tien voorbeelden van het gebruik van open data.

Open State Foundation
Werken aan een slimmere samenleving door open data
openstate_kleurOpen State Foundation is een non-profit organisatie op het gebied van digitale transparantie. Open State werkt samen met overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan een slimmere samenleving. Overheden verzamelen data die ook voor anderen heel nuttig kan zijn. Open State Foundation zorgt er op verschillende manieren voor dat die data voor een breed publiek toegankelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het vergelijken van inkomsten en uitgaven van verschillende gemeenten, open spending genoemd.

Transparantie in Arneiroz, Brazilië
Gemeentebegroting staat gewoon op de muuropen data Brazilië

tweet open data Brazilië

Bekijk ook via Google Maps: naar Google Maps.

 

 

 

 

Advertentie