9. Zelfgekozen ondersteuning

Bewoners kiezen zelf wie hen helpt. Bewoners met een goed idee hebben niet altijd de juiste kennis en middelen om dat idee ook uit te voeren. Soms krijgen bewoners iemand toegewezen om hen te helpen, bijvoorbeeld een kwartiermaker. Goed bedoeld, maar het risico is dat hen alles uit handen wordt genomen. Daarom is het belangrijk dat bewonersgroepen zelf kunnen kiezen welke ondersteuning bij hun ideeën past. Deze zelfgekozen ondersteuning is belangrijk om te vermijden dat ze vastlopen in bestaande procedures en instanties. Er is behoefte aan specifieke kennis, zonder dat het initiatief van de bewoner wordt overgenomen.


Experts Beheer je buurthuis
Kies zelf welke expert je helpt 
BJBnl-rgb-square-op-witDe website www.beheerjebuurthuis.nl richt zich op bewonersgroepen die een buurthuis in zelfbeheer hebben. Zelfbeheer betekent niet dat je per se alles zelf moet doen. Professionals, ervaringsdeskundigen en experts staan klaar om hun steentje bij te dragen aan een goed georganiseerd buurthuis met een sterke buurtverbinding en een gezonde financiële huishouding. Een groep experts heeft zich verbonden aan Beheer je buurthuis en stelt hun kennis tegen gangbare tarieven ter beschikking.

Locality, Engeland
Bewoners worden opgeleid tot ‘community organisers’
Kruiskamp OnderneemtIn Engeland heeft Locality de ruimte gekregen om vijfhonderd ‘community organisers’ op te leiden. Zij verbreden het sociale netwerk in de buurt, ondersteunen bewoners en vertalen de agenda van de buurt naar acties voor overheid en instellingen. De community organisers volgen een trainingsprogramma en ondernemen actie in hun eigen wijk. Sinds het programma startte in 2011 zijn ruim 21.000 mensen aangespoord om hun wijk te verbeteren.

Advertentie