BewonersDeals Passende wet- en regelgeving

151128_470_LBD15_1500px

Op het thema ‘Passende wet- en regelgeving’ sloot LSA een deal met minister Plasterk. In het voorjaar van 2016 gaan LSA en minister Plasterk samen nadenken over een goede en passende vorm voor Right to ChallengeDit geeft bewonersgroepen die denken een publieke taak efficiënter of beter uit te kunnen voeren dan de instelling die dat nu doet het recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ tot een nieuwe aanbesteding waarbij het bewonersinitiatief volwaardig deelneemt. Het Right to Challenge is onder meer vastgelegd binnen de WMO, maar gemeenten en bewoners vinden het te nauw en te ingewikkeld omschreven. Minister Plasterk ziet het belang van buurtrechten en sloot de deal samen met het LSA dit buurtrecht robuuster te beschrijven.

Het doel van het LSA is te komen tot een artikel waarin een preferent recht is vastgelegd voor bewonersgroepen op aanbesteding en uitvoering van gemeenschapstaken. Meer weten? Lees het position paper van LSA, het standpunt van minister Plasterk over buurtrechten en meer over het Right to Challenge.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Minister Plasterk
  • LSA bewoners

Acties

LSA roept op om te helpen bij de voorbereiding van dit gesprek. Hoe denk jij dat het Right to Challenge vastgelegd moet worden? Welke knelpunten zie je in de manier waarop aanbesteden en gunning nu gaan? Mail naar LSA@LSAbewoners.nl. Met deze informatie formuleert het bestuur de uiteindelijke vraag aan minister Plasterk en organiseren we een werkbezoek.


WijkKlik Emmerhout2

Steeds meer bewoners organiseren zorg en ondersteuning in hun eigen wijk. Gemeenten zoeken naar manieren om het ontstaan van deze bewonerszorginitiatieven te faciliteren, bijvoorbeeld met het Right to Challenge. Aanbieders van zorg en welzijn zoeken manieren om aan te sluiten bij deze lokale energie. Daarom organiseert LSA in samenwerking met Movisie en Vilans het Living Lab.Het Living Lab is een gesprek tussen bewonersgroepen en lokale partners over ervaringen, inzichten, succesfactoren en knelpunten.

Het doel is het bieden van kennis en handvatten om de samenwerking te verbeteren en samen ambities te realiseren. Het Living Lab is in opdracht van ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) tot stand gekomen.

Deelnemers 

  • Movisie
  • Vilans
  • LSA bewoners

Acties

Drie bewonerszorginitiatieven en hun lokale partners maken deel uit van het Living Lab. De kennis die zij met elkaar delen, maken we openbaar op www.lsabewoners.nl . Kijk voor meer informatie op www.lsabewoners.nl/buurtrechten-1-lokale-gesprekken.

 

Advertentie