2. Hou het lokaal

Groenbeheer, welzijnswerk en andere gemeenschapstaken en -voorzieningen worden zo lokaal mogelijk uitgevoerd en beheerd. Buurtorganisaties krijgen voorrang op de gemeente en grote organisaties bij het uitvoeren van deze taken in hun wijk. Dit heeft als voordeel dat de wil en energie van bewoners om zich in te zetten voor de eigen buurt kan worden benut. Dat is goed voor de betrokkenheid bij en de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Ook komt zo de lokale expertise het beste tot zijn recht. Bewoners hebben namelijk de meeste kennis over hun buurt en zijn de spil in lokale sociale netwerken. Omdat er op deze manier wordt gedacht vanuit wat de buurt nodig heeft, wordt lokaal maatwerk geleverd. Initiatieven van bewoners worden gestimuleerd en gemeenschapsgeld kan nuttig worden besteed.


‘T Geerdink, Hengelo
Buurtbeheer voor schonere en leukere wijk
t geerdinkStichting ’t Geerdink voert Buurtbeheer uit in de Hengelose Es en omliggende wijken. Buurtbeheer zijn verschillende dingen. Zo wordt de openbare ruimte opgeknapt door op te ruimen, de tuinen van leegstaande woningen te onderhouden en in samenwerking met woningcorporatie Welbions tuinafscheidingen te plaatsen. De vrijwilligers die dit doen, zijn deelnemers van een werkervaringsproject en doen vaardigheden op die hen een betere positie op de arbeidsmarkt geven. Zijn zijn zo htbaar in de wijk en worden door bewoners aangeproken met vragen en klachten. ‘T Geerdink brengt deze bewoners in contact met de juiste mensen die antwoord kunnen geven op hun vragen.

BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen, Leeuwarden
Gemeentelijke groenbudgetten in handen van bewoners
IMG_8217In de zomer van 2015 startte de gemeente Leeuwarden een pilot waarin de gemeentelijke groenbudgetten in handen komen van BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen en wijkvereniging Bilgaard. De bewoners in deze wijken nemen de groenbudgetten dus over van de gemeente en krijgen daarvoor betaald. Onder leiding van een groencoördinator beheren vrijwilligers het groen in de wijk. De pilot loopt tot 1 januari 2016 en de eerste evaluaties zijn positief. Zowel de gemeente als het BewonersBedrijf is tevreden over de invulling van de opdracht.

Advertentie