BewonersDeals Zelfgekozen ondersteuning

bb 123 Als ik jou was

Op het thema ‘zelfgekozen ondersteuning’ sloten Starters 4 Communities en het LSA een deal.

Zij bieden denk- en daadkracht aan ondernemende bewonersgroepen. Het doel is starters te koppelen aan bewonersinitiatieven om starters werkervaring op te laten doen en de initiatieven een stap verder te helpen.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Starters 4 Communities
  • LSA

Acties

Bewonersinitiatieven uit Zuid-West Nederland (max. 60 km van Rotterdam) meldden zich voor 4 juli 2016 aan om deel te nemen aan het programma. In de loop van de zomer worden initiatieven gekoppeld aan starters en gaat het programma van start.

 


151128_368_LBD15_1500pxOp het thema ‘zelfgekozen ondersteuning’ sloten de Antea Group, Urban Villagers en het LSA een deal.

Zij gaan bewonersgroepen ondersteunen in het zelf ontwerpen en beheren van de openbare ruimte met technische kennis en met kennis van wijkbudgetten.

Het doel is om invulling te geven aan het right to challenge bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Laura Rutgers (Antea Group)
  • Fenneke van der Deijl (Urban Villagers)
  • Ties de Ruijter (LSA bewoners)

Acties

Een bewonersgroep vinden die een pilot wil starten rondom het right to challenge en het creëren van draagvlak in de wijk. Bewonersgroepen kunnen zich aanmelden via LSA@LSAbewoners.nl.


John Voermans 33 KNHM ISA Hengelo Enschede

Op het thema ‘Zelfgekozen ondersteuning’ sluiten Willeke Binnendijk, Wijkorganisatie Holtenbroek Nu, Movisie en het LSA een deal om goede voorbeelden van wijkontwikkeling te delen via het online platform Buurtwijs.

Buurtwijs gelooft dat het zinvol is om kennis en praktijkervaringen te verzamelen en te verbinden met wetenschappelijke inzichten. Zodat we te weten komen wat echt werkt bij buurtontwikkeling. De deelnemers aan de deal zien er op toe dat de redactie ruimte biedt aan bewonersperspectief en erkenning heeft voor de kennis die zij ontwikkelen. Met als doel de samenleving te verbreden, zonder elkaar als concurrentie te zien.

Deelnemers aan de BewonersDeal:

  • Willeke Binnendijk (www.buurtwijs.nl)
  • Cor Loos (Wijkorganisatie Holtenbroek Nu)
  • Peter Rensen (Movisie)
  • Thijs van Mierlo (LSA)

Acties

Sinds april 2016 staat het platform online op www.buurtwijs.nl. Alle deelnemers aan de deal plaatsten zelf artikelen op het platform of sporen mensen uit hun netwerk aan dit te doen.

 

Advertentie