8. Plannen voor de eigen buurt

Wie kennen de eigen buurt beter dan de bewoners ervan? Het antwoord op deze vraag is duidelijk. Door van onderop te denken en bewoners een actieve rol te laten spelen bij de planvorming voor de eigen buurt, zal er meer gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Bewoners moeten ook zelf het initiatief kunnen nemen voor het maken van plannen voor de eigen buurt, zowel ruimtelijke plannen als actieplannen op sociaal gebied. Plannen die vervolgens serieus genomen worden door de overheid en in het bijzonder door lokale politici. Zij beslissen namelijk over de uiteindelijke ontwikkeling van buurten en hoeveel gemeenschapsgeld daarin geïnvesteerd wordt.


Buurtschap, Almere
Elke voordeur een eigen stem
151128_019_LBD15_1500pxAls je in de Almeerse wijk Nobelhorst woont, word je automatisch lid van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst. Bewoners in het buurtschap, krijgen hun eigen buurtkavel van ca. 1.000 m2 in te vullen. De leden betalen eenmalig entreegeld en maandelijks € 7,50. Daarnaast kun je samen diensten of producten inkopen, zoals energie, interieurinrichting, of tuinmateriaal. Zo profiteer je gezamenlijk van financiële voordelen en kennis. Eigenlijk kan alles wat je zelf bedenkt en waarvoor je draagvlak in je buurt organiseert: leuk idee, doe je mee?

Elisabeth Groen, Amersfoort
Stadspark door en voor bewoners
Elisabeth-groenHet dal van de Heiligenbergerbeek is een gebied met bossen, rivierduinen en sportvelden. Al dit groen werd onderbroken door een groot ziekenhuis, dat in 2015 is gesloopt. De stichting Heiligenbergerbeekdal heeft 10 jaar gestreden tegen de plannen van de gemeente om er woningen te bouwen. In 2013 is er bij de gemeente een plan gemaakt voor de herinrichting als natuurgebied. De kerngroep die dit plan maakte, bestond grotendeels uit bewoners, versterkt door ambtenaren. Ruim 200 ideeën van bewoners zijn verwerkt in een plan dat uiteindelijk bijna unaniem werd goedgekeurd door de raad.

Arnhemplein, Almere
Bewoners bepalen inrichting nieuwe plein
Opening Crabbehoeve 27 mei 2015 (33)Het Arnhemplein in Almere was versleten, ongezellig en een onveilige speelplek. Na vijf jaar praten kregen bewoners eindelijk de toezegging en het bijbehorende budget: het Arnhemplein gaat op de schop. De bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde, was druk bezocht. In een werkgroep maakten bewoners een plan voor het plein dat daadwerkelijk uitgevoerd is. Lees hier meer over dit proces.

 

 

 

 

Advertentie